Cursus Gezonde Zelfliefde

Gezonde Zelfliefde is niet altijd vanzelfsprekend aanwezig.  Gezonde Zelfliefde is een belangrijke basishouding  als jij wilt kiezen voor een pad van levenskunst.  Het is liefde voor jezelf op een gezonde, niet-neurotische manier.
Vaak zijn we helemaal niet zo liefdevol naar onszelf.  Ongemerkt en chronisch herhalen we oude (overlevings-)patronen die ons opgetrokken, onrustig en onvervuld maken.  Patronen die te weinig ruimte laten voor goede zelfzorg en liefde.  We zien niet wat is, maar zijn op weg naar ‘wat kan zijn’.  Daardoor verliezen we onze innerlijke rust, ons evenwicht en ons gevoel of besef van verbinding.

In de cursus over Gezonde Zelfliefde – en de vervolgcursussen – oefenen we met het doorbreken van die (overlevings-) patronen.   We zullen niet rechtstreeks ingaan op de individuele ongezonde gewoontes en ‘goede voornemens’ van de deelnemers, we pakken het fundamenteler aan.  Wel richten we ons direct op de rijkdom en de compleetheid van wie je om te beginnen al bent, op je altijd al aanwezige vrije aard.  Je leert om een breuk te maken met de patronen van je ‘gewoonte-zelf’.  Patronen die je het zicht ontnemen op de inherente vrijheid van je natuurlijke, niet door je geschiedenis aangetaste aard.  Gezonde Zelfliefde heeft dus vooral te maken met het hervinden van wie je al bent op een fundamenteler en intiemer niveau dan wie je denkt te zijn als je ‘gewoonte-zelf’.

Dit doen we door te mediteren en te leren je blikrichting om te draaien van ‘daar en dan’ naar ‘hier en nu’.  Zo kom je weer in contact met het meest nabije, met ‘hoe het nu is’ en ‘wie je nu bent’.  Je leert jezelf in een liefdevol licht te plaatsen, waardoor je zowel psychologische gezondheid en welbevinden opbouwt, als diepgaand thuiskomt in je natuurlijke, liefdevolle Zijnsaard.

Werkvormen zijn bewegende en zitmeditatie, visualisatie, lichaamsoefeningen, ademtechnieken en bewustzijnsoefeningen. 

In het najaar 2020 geef ik opnieuw een basiscursus Gezonde Zelfliefde. dit voorjaar geef ik twee vervolgcursussen in Gezonde Zelfliefde.  Voor de vervolgcursus ‘Fixatie-patronen in liefde loslaten’ verwijs ik naar de volgende rubriek.  Voor de vervolgcursus ‘Integratie Gezonde Zelfliefde’ verwijs ik naar de info hieronder.

Integratiegroep Gezonde Zelfliefde

In een kleine groep, bestaande uit maximaal 6 personen, ligt de nadruk op de integratie van de principes van Gezonde Zelfliefde in je dagelijkse leven.  

Na eerst bewegingsmeditatie en zitmeditatie te beoefenen krijgen de deelnemers, onder mijn begeleiding, de ruimte om elk een half uur aan persoonlijk werk te besteden.
Tijdens deze bijeenkomsten kijk je vanuit een verhoogde optiek naar hetgeen wat belangrijk is voor jou op dat moment.
Vanuit die verhoogde optiek leer je je patronen kennen en ga je je verhaal doorzien en daarmee loslaten.
Met een heldere blik vind je authentieke en creatieve antwoorden op hetgeen in je leven speelt.
Vanuit je ‘gedeelde menselijkheid’ erken je gemakkelijk de thema’s die bij  de anderen leven en hoe die ook bij jou resoneren.  De groep vormt hierbij een inspirerend vormveld!

Voor wie:

zowel voor diegenen die de basiscursus Gezonde Zelfliefde gevolgd hebben als voor diegenen die al langer vertrouwd zijn met Zijnsoriëntatie.

Waar:

in Antwerpen, Oudekerkstraat 68

Wanneer:

op donderdagen 24/09; 22/10; 19/11; 17/12

Tijdsduur:

10u00 – 15u00

Bijdrage:

260 euro. Bedrag overmaken voor 17/09 op rek. nr BE45 7775 9222 5189


Ja, ik wil me inschrijven voor de nieuwsbrief.